Ga naar hoofdmenu / zoekveld

  1. Home 
  2. Nieuws 
  3. Deltawet aangenomen in Eerste Kamer

Deltawet aangenomen in Eerste Kamer

Nieuwsbericht | 29-11-2011

De Deltawet is vandaag, 29 november, met algemene stemmen aangenomen in de Eerste Kamer. Een belangrijk moment voor het Deltaprogramma, omdat het Deltaprogramma, de deltacommissaris en het Deltafonds hiermee een wettelijke basis krijgen.

De deltacommissaris Wim Kuijken voelt zich gesterkt door de voorspoedige behandeling met kamerbrede steun in Tweede en Eerste Kamer en reageerde verheugd: ‘Dit is een geweldige mijlpaal voor het Deltaprogramma. De zorg voor de waterveiligheid en een adequate zoetwatervoorziening in Nederland, nu en in de toekomst, krijgen op deze manier een wettelijke status.’

De nieuwe Deltawet kan al per 1 januari 2012 van kracht worden. In de Deltawet is de verplichting opgenomen om een Deltaprogramma op te stellen en jaarlijks te herzien. Het Deltaprogramma bevat maatregelen en voorzieningen ten behoeve van de waterveiligheid en zoetwatervoorziening, inclusief de planning daarvan en een opgave van de middelen die ter beschikking zullen worden gesteld. Bij het opstellen van het Deltaprogramma wordt gezocht naar samenhang met beleidsdoelen op andere terreinen, namelijk natuur, milieu en ruimtelijke kwaliteit.

Het Deltaprogramma wordt gefinancierd door het Deltafonds.

Hoofdmenu