Ga naar hoofdmenu / zoekveld

  1. Home 
  2. Nieuws 
  3. Stuurgroep bespreekt belangrijkste onderdelen Deltaprogramma 2013

Stuurgroep bespreekt belangrijkste onderdelen Deltaprogramma 2013

Nieuwsbericht | 24-05-2012

De Stuurgroep Deltaprogramma onder leiding van deltacommissaris Wim Kuijken sprak op donderdag 24 mei over de belangrijkste onderdelen van het Deltaprogramma 2013.

Er werden afspraken gemaakt over de kernboodschappen van deze jaarlijkse rapportage, over de manier waarop met de uitkomsten tot nu toe het komende jaar kansrijke maatregelpakketten kunnen worden opgesteld en over de planning.

De aanwezige bestuurders - één afgevaardigde per deelprogramma, van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg en vertegenwoordigers van de ministeries van IenM en EL&I - spraken hun waardering uit over de inhoud van DP2013. Deltacommissaris Wim Kuijken: 'In het Deltaprogramma is samenwerking tussen overheden en de verschillende delen van het land essentieel. We hebben onder andere afgesproken hoe we komen tot een breed gedragen en goed onderbouwde set voorstellen voor de toekomst van ons land.'

Stuurgroepvergadering DP2013

De Stuurgroep Deltaprogramma bijeen om het Deltaprogramma 2013 te bespreken. Foto: Jos Braal

Het DP2013 zal op Prinsjesdag verschijnen en bevat naast lopende en geplande maatregelen voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening, de mogelijkheden om Nederland op de langere termijn te beschermen tegen hoog water en voor voldoende zoet water te zorgen. In 2014 volgt een definitief voorstel voor maatregelpakketten, samen met de structurerende Deltabeslissingen die het werk aan de delta voor de komende eeuw moeten vormgeven.

Hoofdmenu