Nederland is een laaggelegen land, dat kwetsbaar is voor overstromingen. De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Daarom maakt de overheid plannen in het Deltaprogramma. Daarin werken verschillende overheden en andere organisaties samen. De plannen komen tot stand onder leiding van de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma: de deltacommissaris.

Tweets @delta_comm

Deltacommissaris (DC) @delta_comm

@edanker Van harte Ed, en voor je hele gezin. Nieuw leven is een wonder voor elke (groot)ouder. Veel geluk!

4 dagen geleden
Deltacommissaris (DC) @delta_comm

Leven met water in Nederland op de kaart. Dank aan @RCE_erfgoed. Met heel veel info over dijken, wielen, droogmakerijen, molens etc. Kaartlagen, luchtfoto's... je raakt niet uitgekeken op #onswater-land. landschapinnederland.nl/leven-met-wate…

5 dagen geleden
Geretweet door @delta_comm
Henk Baas @Henk_Baas

Zo’n 11.500 kilometer #dijken en 875 #wielen als gis-bestand beschikbaar, als onderdeel van onze #landschapsatlas kaart Leven met #Water. Zie landschapinnederland.nl/leven-met-wate… @RCE_erfgoed @erfgoedenruimte @LevendLandschap pic.twitter.com/gadNSicjD1

5 dagen geleden
Volg @delta_comm