Nederland is een laaggelegen land, dat kwetsbaar is voor overstromingen. De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Daarom maakt de overheid plannen in het Deltaprogramma. Daarin werken verschillende overheden en andere organisaties samen. De plannen komen tot stand onder leiding van de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma: de deltacommissaris.

Tweets @delta_comm

Deltacommissaris @delta_comm

Vandaag laatste kans om je aan te melden voor #deltacongres @leeuwarden deltacongres.deltacommissaris.nl

21 uur geleden
Geretweet door @delta_comm
Henk Ovink @henkovink
4 dagen geleden
Deltacommissaris @delta_comm
4 dagen geleden
Volg @delta_comm