Nederland is een laaggelegen land, dat kwetsbaar is voor overstromingen. De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Daarom maakt de overheid plannen in het Deltaprogramma. Daarin werken verschillende overheden en andere organisaties samen. De plannen komen tot stand onder leiding van de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma: de deltacommissaris.

Tweets @delta_comm

Geretweet door @delta_comm
DeNederlandscheBank @DNB_NL

De financiële sector staat bloot aan verschillende duurzaamheidsrisico’s, onder andere door water- en grondstoffenschaarste, minder biodiversiteit én mensenrechtencontroverses, zo blijkt uit DNB-onderzoek dnb.nl/binaries/Rappo… pic.twitter.com/FqYtoUrfHN

15 uur geleden
Geretweet door @delta_comm
DeNederlandscheBank @DNB_NL

A DNB study shows that the Dutch financial sector is exposed to various sustainability risks caused by water stress, raw material scarcity, biodiversity loss and human rights controversies. dnb.nl/en/binaries/Va… pic.twitter.com/tJcyCh3Kws

15 uur geleden
Deltacommissaris (DC) @delta_comm

World Economic Forum @wef global risks rapport 2019 www3.weforum.org/docs/WEF_Globa… Klare taal over risico’s en impact van klimaatverandering. Lees op p.59 over NL waterbeheer! Dit onderstreept het belang van ons adaptief #deltaprogramma. rijksoverheid.nl/onderwerpen/de… pic.twitter.com/mDrRw3n4pT

3 dagen geleden
Volg @delta_comm