Nederland is een laaggelegen land, dat kwetsbaar is voor overstromingen. De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Daarom maakt de overheid plannen in het Deltaprogramma. Daarin werken verschillende overheden en andere organisaties samen. De plannen komen tot stand onder leiding van de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma: de deltacommissaris.

Tweets @delta_comm

Deltacommissaris @delta_comm

Vandaag op bezoek bij de Brede Groene Dijk @provgroningen. Onder de indruk van deze innovatie. Mooi voorbeeld van meekoppelen van andere doelen en duurzaamheid. @gjtenbrink @hunzeenaas @Rijkswaterstaat @dijkwerkers #Deltaprogramma deltacommissaris.nl/nieuws/nieuws/…

2 dagen geleden
Geretweet door @delta_comm
Waterschap H&A @hunzeenaas

Vandaag ontvingen wij @delta_comm en directie en bestuurders van onze partners bij onze Brede Groene Dijk, inclusief klutenplas en kleirijperij. hunzeenaas.nl/actueel/nieuws… #dijkwerkers #POVwaddenzeedijken #EemsDollard2050 pic.twitter.com/CAmTU1NOIw

2 dagen geleden
Deltacommissaris @delta_comm

Inderdaad. Indrukwekkende prestatie en innovatie. Dank voor organisatie werkbezoek. twitter.com/gjtenbrink/sta…

2 dagen geleden
Volg @delta_comm