Nederland is een laaggelegen land, dat kwetsbaar is voor overstromingen. De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Daarom maakt de overheid plannen in het Deltaprogramma. Daarin werken verschillende overheden en andere organisaties samen. De plannen komen tot stand onder leiding van de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma: de deltacommissaris.

Tweets @delta_comm

Geretweet door @delta_comm
WDODelta waterschap @WDODelta

Op 18 februari 1953 stelde het ministerie van Verkeer en Waterstaat de Deltacommissie in na de grote watersnoodramp. @delta_comm nog steeds belangrijk #waterveiligheid @ons_water @waterschappen bit.ly/2GeLqyk

3 dagen geleden
Deltacommissaris @delta_comm

'Jarig NAP vergelijkbaar met nulmeridiaan van Greenwich' /via @NOS nos.nl/l/2217950

4 dagen geleden
Geretweet door @delta_comm
Ministerie IenW @MinIenW

Het Normaal Amsterdams Peil (NAP) is jarig! Precies 200 jaar geleden voerde koning Willem I dit peil in. Zo weten we hoe hoog dijken, sluizen en waterkeringen moeten zijn om Nederland te beschermen tegen water - rijkswaterstaat.nl/zakelijk/open-… pic.twitter.com/yOGPoHd41y

4 dagen geleden
Volg @delta_comm