Nederland is een laaggelegen land, dat kwetsbaar is voor overstromingen. De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Daarom maakt de overheid plannen in het Deltaprogramma. Daarin werken verschillende overheden en andere organisaties samen. De plannen komen tot stand onder leiding van de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma: de deltacommissaris.

Tweets @delta_comm

Deltacommissaris (DC) @delta_comm

World Economic Forum @wef global risks rapport 2019 www3.weforum.org/docs/WEF_Globa… Klare taal over risico’s en impact van klimaatverandering. Lees op p.59 over NL waterbeheer! Dit onderstreept het belang van ons adaptief #deltaprogramma. rijksoverheid.nl/onderwerpen/de… pic.twitter.com/mDrRw3n4pT

2 dagen geleden
Geretweet door @delta_comm
World Economic Forum @wef

“Of all risks, it is in relation to the environment that the world is most clearly sleepwalking into catastrophe.” Read our new Global Risks Report: wef.ch/2Fwlx0y #risks19 pic.twitter.com/w8ABvybRqH

2 dagen geleden
Geretweet door @delta_comm
Ministerie van BZK @MinBZK

Best bestuurde decentrale overheid: Waterschap Rivierenland @wsrivierenland Gefeliciteerd! #bbdebat pic.twitter.com/paRHpZEdYW

3 dagen geleden
Volg @delta_comm