Nederland is een laaggelegen land, dat kwetsbaar is voor overstromingen. De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Daarom maakt de overheid plannen in het Deltaprogramma. Daarin werken verschillende overheden en andere organisaties samen. De plannen komen tot stand onder leiding van de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma: de deltacommissaris.

Tweets @delta_comm

Deltacommissaris @delta_comm

Gefeliciteerd @micheleblom en @HettyKlavers met hoge plek in top invloedrijke vrouwen Openbaar Bestuur #opzijtop100 @Opzijredactie. Zijn jullie nl. ook #deltaprogramma en zijn we blij mee.

5 dagen geleden
Deltacommissaris @delta_comm

DeltaNieuws nr. 6 is verschenen. Met aandacht voor flexibel peilbeheer, stresstesten en meer. Lees het nu: magazines.deltacommissaris.nl/deltanieuws/20…

5 dagen geleden
Deltacommissaris @delta_comm

Vanmorgen Regionaal manifest Ruimtelijk adaptatie in ontvangst genomen van 28 gemeenten, @provgelderland , @ProvincieUT en @ValleienVeluwe. Prachtig voorbeeld van regionale samenwerking en doorvertaling nationaal #deltaplanRA bit.ly/2ADInOE

6 dagen geleden
Volg @delta_comm