Nederland is een laaggelegen land, dat kwetsbaar is voor overstromingen. De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Daarom maakt de overheid plannen in het Deltaprogramma. Daarin werken verschillende overheden en andere organisaties samen. De plannen komen tot stand onder leiding van de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma: de deltacommissaris.

Tweets @delta_comm

Deltacommissaris @delta_comm

Nee. Mitigatie valt onder Minister Wiebes @MinisterieEZK. twitter.com/sanderwillem/s…

6 uur geleden
Deltacommissaris @delta_comm
9 uur geleden
Geretweet door @delta_comm
Unie v Waterschappen @waterschappen

Het is Wereld Waterdag💦#WWD20188! Vanmiddag lanceren@waterschappenn samen met@MinIenWW en@MinBZZ de Blue Deal om wereldwijd 20 miljoen mensen te helpen aan schoon en voldoende water en beter te beschermen tegen overstromingen💪🇳uvw.nl/ministeries-en…KnTM

9 uur geleden
Volg @delta_comm