Nederland is een laaggelegen land, dat kwetsbaar is voor overstromingen. De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Daarom maakt de overheid plannen in het Deltaprogramma. Daarin werken verschillende overheden en andere organisaties samen. De plannen komen tot stand onder leiding van de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma: de deltacommissaris.

Tweets @delta_comm

Deltacommissaris @delta_comm

Wij meten de veranderingen, ook in de komende decennia. Meten=Weten. We bereiden ons voor op mogelijke toekomsten. Zodat we i.e.g zijn voorbereid en kunnen Handelen: Adaptief. Voor een laag gelegen land wel verstandig....#deltaprogramma>nuchter en alert. twitter.com/marcelcrok/sta…

13 uur geleden
Geretweet door @delta_comm
Hans Oosters @HansOosters

De zeespiegel stijgt mogelijk veel sneller dan voorzien, blijkt uit vandaag gepresenteerd onderzoek dat Deltares in opdracht van het Deltaprogramma uitvoerde. Onderstreept urgentie voor doorpakken op klimaatadaptatie en energietransitie! #Prinsjesdag deingenieur.nl/artikel/versne…

1 dag geleden
Deltacommissaris @delta_comm

Ook al zijn de onzekerheden groot en gaat het om maxima, toch zullen wij ons #deltaprogramma de komende jaren actief gaan bezighouden met periode na 2050. Met meer kennis en opties voor maatregelen. Opdracht voor mijn opvolger en met een sterke #deltacommunity twitter.com/de_ingenieur/s…

1 dag geleden
Volg @delta_comm