Deltaprogramma

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Nederland is een laaggelegen land met veel water, zoals de zee, het IJsselmeer en de rivieren. Het Deltaprogramma moet Nederland beschermen tegen overstromingen en zorgen voor voldoende zoetwater.