Achtergrond Deltaprogramma

In 2007 heeft het kabinet een commissie ingesteld onder voorzitterschap van oud-minister Cees Veerman. Deze Deltacommissie heeft in 2008 aanbevelingen gedaan over de manier waarop ons land de komende eeuw de waterveiligheid moet verbeteren en de zoetwatervoorziening op orde moet houden, rekening houdend met klimatologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Volgens de commissie is de wateropgave voor Nederland niet acuut, maar wel urgent.

Bescherming tegen overstromingen

De Deltacommissie moest de volgende vragen beantwoorden: Hoe kan Nederland worden beschermd tegen overstromingen? En hoe blijft Nederland een prettig land om in te wonen, werken en recreëren? De commissie heeft daarom gekeken naar onderwerpen als:

 • water;
 • wonen;
 • werken;
 • recreatie;
 • landbouw;
 • natuur;
 • infrastructuur (bouwwerken);
 • ruimte.

In het advies van de Deltacommissie staan 2 doelen centraal:

 • bescherming tegen overstromingen;
 • zorgen voor genoeg zoetwater.

De Deltacommissie kwam tot de conclusie dat de bescherming tegen overstromingen beter moet. De destijds geldende afspraken kwamen uit de jaren zestig. Volgens de commissie waren die afspraken verouderd.

12 Aanbevelingen Deltacommissie

De Deltacommissie heeft 12 aanbevelingen gedaan. Die gaan over:

 • hoe veilig de Nederlandse dijken moeten zijn;
 • bouw in gebieden met een verhoogde kans op overstromingen;
 • de gebieden waar het meeste moet gebeuren: Noordzeekust, Waddengebied, Zuidwestelijke Delta, rivierengebied, Rijnmond en IJsselmeergebied;
 • de bestuurlijke, organisatorische en financiële kanten van maatregelen tegen overstromingen.

Deltawet

In de Deltawet staat dat er ieder jaar een Deltaprogramma moet verschijnen, er staan afspraken in over de taken en bevoegdheden van de deltacommissaris, evenals afspraken over de financiering van het Deltaprogramma. Het complete advies van de Deltacommissie staat in het rapport ‘Samen werken met water’

Het Kabinet vond het advies van de Deltacommissie waardevol en heeft de aanbevelingen overgenomen. Daarom zijn er nu een Deltaprogramma en een deltacommissaris en een Deltafonds.