Deltabeslissing Rijn-Maasdelta

De Rijn-Maasdelta is het overgangsgebied waar rivier en zee samenkomen: het gebied van de grote rivieren, Rijnmond-Drechtsteden en de Zuidwestelijke Delta. Het fundament van de waterveiligheid in de Rijn-Maasdelta bestaat uit het zandige kustfundament, dijken, stormvloedkeringen en voldoende ruimte voor de rivier. Dit fundament blijkt ook op lange termijn een goede basis te zijn. Met uitgekiend ruimtelijk maatwerk en adaptief deltamanagement zijn de opgaven adequaat en tijdig aan te pakken.

Rivier luchtfoto tegenlicht

Voor de waterveiligheid in dit gebied is het van groot belang hoe het Rijnwater verdeeld wordt over de Waal, de Nederrijn-Lek en de IJssel. Onderdeel van de voorgestelde deltabeslissing Rijn-Maasdelta is daarom dat de bestaande afspraken over de afvoerverdeling tot 2050 in stand blijven. Het wijzigen van de afvoerverdeling blijft als optie openvoor de periode na 2050. In de voorgestelde deltabeslissing is ook opgenomen dat geen berging van rivierwater plaats zal vinden in de Grevelingen.

Het Deltaprogramma stelt voor de Nieuwe Waterweg niet af te sluiten met een dam en ook geen nieuwe keringen in de riviermondingen te bouwen. Het voorstel is om na 2070, als de Maeslantkering aan vervanging toe is, opnieuw een afsluitbare open stormvloedkering te bouwen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt hoe de Maeslantkering tot 2070 nog beter kan bijdragen aan de veiligheid.