Deltaprogramma 2011

Het eerste Deltaprogramma is op Prinsjesdag 2010 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het is opgesteld met Hollandse nuchterheid en staat voor een veilige én flexibele aanpak.

Het Deltaplan nieuwe stijl is gebaseerd op metingen en de KNMI (2006)-scenario’s. De afgelopen eeuw is de zeespiegel gestegen en de bodem gedaald en het is warmer geworden. Dat zet door, blijkt uit de cijfers van het KNMI. We moeten er bij de inrichting van ons land rekening mee houden dat er heviger buien voorkomen. Ook kan het zomers droger worden, waardoor de zoetwatervoorziening in het geding is.

Het Deltaplan nieuwe stijl bevat maatregelen om op korte termijn de veiligheid van onze delta op orde te krijgen. Zoals de programma’s Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, dijkversterkingen en het versterken van zwakke schakels langs de kust. En er worden keuzes voorbereid voor de toekomst.

Omdat we niet precies weten hoe de veranderingen gaan verlopen, is flexibiliteit een belangrijk element in de keuze van maatregelen. Een voorbeeld van zo’n flexibele maatregel zijn de zandsuppleties aan de kust. Op basis van de gemeten zeespiegelstijging wordt zand opgespoten. En als de zeespiegel sneller gaat stijgen, wordt meer zand opgespoten.

De maatregelen die opgenomen zijn in het Deltaprogramma, het Deltaplan nieuwe stijl, dragen bij aan de realisatie van het beleid dat is vastgelegd in het Nationaal Waterplan (2009-2015). Ons land beschermen tegen water en zorgen voor voldoende zoet water zijn geen zaken voor de korte termijn. Het zijn opgaven waarvoor ook op langere termijn aandacht noodzakelijk blijft. Er blijft werk aan de Delta.