Deltaviewer

De Deltaviewer is een interactieve presentatie die ingaat op algemene vragen. Bijvoorbeeld: wat zijn nu de precieze waterproblemen en –vraagstukken van Nederland? Hoe vertaalt het Deltaprogramma deze naar (opgaven en) oplossingen? Wat is het effect van maatregelen in de ene regio op de wateropgave van een andere regio? Denk daarbij aan het aanpassen van de afvoerverdeling van de Rijntakken. De Deltaviewer wil mensen daarvan bewust maken.

Deltaviewer visualiseert

De Deltaviewer visualiseert op een aansprekende manier hoe Nederland in het verleden, heden én toekomst met het water worstelt en omgaat. De opzet is eenvoudig: na een introductie waarin de samenhang tussen de verschillende opgaven en vraagstukken wordt getoond, kan de gebruiker kennismaken met de wateropgave per regio en op nationaal niveau.

Voor iedereen interessant

De Deltaviewer is interessant voor iedereen, van leek tot bestuurder. De informatie wordt op verschillende niveaus aangeboden: na de introductie kan er worden ingezoomd op algemene onderwerpen of gebiedsspecifieke informatie. De Deltaviewer heeft een informatieve en educatieve waarde. Musea als het Watersnoodmuseum, Watermuseum, Museon en Zuiderzeemuseum hebben de Deltaviewer in de vaste collectie opgenomen. Ook de Tweede Kamer heeft de Deltaviewer staan.

In de Deltaviewer is een virtueel spel opgenomen: de Waterverdeler. Met de Waterverdeler beslist de speler zelf hoe het water van de grote rivieren over ons land wordt verdeeld. Spelers ervaren meteen hoe deze verdeling invloed heeft op de waterveiligheid en zoetwatervoorziening.

Ook de Deltaviewer gebruiken?

De Deltaviewer is voor iedere organisatie beschikbaar. U kunt daarvoor de online versie gebruiken, die te vinden is op www.deltaviewer.nl. Of vraag ons om meer informatie via het contactformulier.