Evaluatie Water-RO; Naar een vloeiende lijn

In de regio Rijnmond-Drechtsteden wordt in diverse projecten en gebiedsprocessen gewerkt aan de waterveiligheidsopgave, waarbij de koppeling met overige opgaven een belangrijk element is. Om tussentijds inzicht te verkrijgen in de wijze waarop deze koppeling plaatsvindt, en om van daaruit leerervaringen op te doen, heeft het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden opdracht gegeven tot een evaluatie. Hoe verhoudt het doel zich tot de dagelijkse praktijk? Welke succesfactoren zijn te onderscheiden? Waar zitten knelpunten? Tot welke inzichten leiden de bevindingen? Hierover is het gesprek aangegaan met de projecttrekkers binnen Rijnmond-Drechtsteden. De bevindingen zijn opgenomen in dit rapport.