Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden - Resultaten samenwerking 2014-2016

Sinds september 2014 wordt er in het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden (DPRD) gewerkt aan de uitvoering van de voorkeursstrategie. Na ruim twee jaar vindt het Gebiedsoverleg Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden het een mooi moment om de eerste resultaten op een rijtje te zetten en met u te delen. 

In ‘Resultaten van de samenwerking 2014 – 2016’ kunt u lezen hoe samen met de betrokken overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, in wisselende allianties, op allerlei manieren resultaten hebben geboekt: met onderzoeken om kennis te verdiepen, gebiedsgerichte uitwerkingen van de voorkeursstrategie en de uitvoering van concrete maatregelen. En ook: door in gesprek te blijven, kennis en ideeën uit te wisselen en samen tot gedragen besluiten te komen.

Dat blijft ook de inzet voor de komende jaren: samen blijven werken aan een veilige en leefbare regio!