Plan van aanpak Splitsingspuntengebied

Het opdrachtdocument “Ambitie Rivieren” is de basis voor de actualisatie en de uitwerking van de VKS, met als uitgangspunt het beoogde samenspel tussen rivierverruiming en dijkversterking. Ook is de verbinding van de waterveiligheidsopgave met andere ruimtelijke doelen een belangrijke insteek. Uitgangspunt daarbij is ook dat de beleidsmatige vastgestelde afvoerverdeling bij de splitsingspunten tot 2050 niet verandert. In 2015 is een start gemaakt met de uitwerking van de VKS specifiek voor dit gebied, onder de noemer van de studieopdracht splitsingspuntengebied, onderdeel van de VKS Waal/Merwedes. De resultaten zijn opgenomen in het Plan van Aanpak Splitsingspuntengebied en zijn op 12 oktober 2016 vastgesteld door het Bestuurlijk Platform Rijn.