Brief Reactie van gebiedsoverleg DPRD op het voorlopig programmavoorstel Hoogwaterbescherming 2018-2023 d.d. 2 februari 2017

Het gebiedsoverleg van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden geeft in deze brief haar reactie op het voorlopig programmavoorstel Hoogwaterbescherming 2018-2023 van het HWBP.

Op 22 november 2016 is voor het gebied van Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden in samenwerking met Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpernerwaard, Hoogheemraadschap Delfland, Waterschap Hollandse Delta en Waterschap Rivierenland  een bijeenkomst georganiseerd over meekoppelkansen “Ruimte en dijken verbinden”. In deze bijeenkomst is er onder andere in gebiedsgerichte groepen gesproken over mogelijke meekoppelkansen bij de dijkversterkingen in die gebieden. 

In de brief staan een aantal algemene notities die naar voren gekomen ten aanzien van het belang om verbindingen tussen ruimte en dijken zo vroeg mogelijk te leggen én een, niet limitatief, overzicht van de meekoppelkansen om waterveiligheidsopgaven te verbinden met andere ruimtelijke opgaven in de regio.