Een verkenning van de effecten van kansrijke maatregelen op waterverdeling, scheepvaart en landbouw

Als bouwsteen voor het komen tot kansrijke maatregelpakketten voor fase 2 van het Deltaprogramma Zoetwater, verkent dit rapport de effecten van individuele maatregelen op de waterverdeling en watertekorten in de wateraanvoergebieden in NL. Watertekorten en rivierafvoeren zijn daarnaast vertaald naar een eerste inschatting van het welvaartseffect op de sectoren landbouw en scheepvaart. De maatregelen zijn verkend met de instrumenten QWAST, Regioscan Zoetwatermaatregelen en eenvoudige schaderelaties voor scheepvaart (corridor Rotterdam – Lobith) en landbouw (droogteschade als gevolg van beregeningstekorten). Resultaten van deze studie zijn additioneel aan de door de zoetwaterregio’s zelf aangeleverde informatie over verwachte effecten van maatregelen.