Organisatie deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Sinds 2014 werken provincie, gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio’s, het Rijk en het bedrijfsleven uit de regio aan de uitvoering van de voorkeursstrategie voor het gebied Rijnmond-Drechtsteden.

Gebiedsoverleg deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Voor het gebied Rijnmond-Drechtsteden is voor een gebiedsoverleg gekozen, waarbij de betrokken overheden ook de professionele en inhoudelijke ondersteuning organiseren. De belangrijkste taken zijn het realiseren en verder uitwerken van de deltabeslissing en voorkeursstrategie, het informeren van de deltacommissaris over de voortgang en het adviseren over het jaarlijkse voorstel voor het Deltaprogramma.

Leden gebiedsoverleg:

 • de heer A. Aboutaleb, burgemeester van de gemeente Rotterdam, voorzitter van het Gebiedsoverleg
 • mevrouw J. Baljeu, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland
 • mevrouw R. Boere, wethouder van de gemeente Krimpenerwaard
 • de heer D. van der Borg, waarnemend burgemeester van de gemeente Molenlanden
 • de heer G. Doornbos, waarnemend dijkgraaf Waterschap Hollandse Delta
 • T. van der Klugt, dijkgraaf Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
 • de heer P. van Leenen, wethouder van de gemeente Hoeksche Waard
 • de heer T. Livius, directeur Waterkwaliteit, Klimaatadaptatie en Bestuur, (DG Water en Bodem)
 • de heer S. Poel, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
 • de heer A. Schoon, wethouder van de gemeente Brielle (vertegenwoordiger Voorne-Putten)
 • de heer P. Sleeking, wethouder van de gemeente Dordrecht

Leden directeurenoverleg:

 • de heer J. Damen, afdelingshoofd Water en Groen bij Provincie Zuid-Holland, voorzitter van het Directeurenoverleg
 • mevrouw E. Kelder, Opgavemanager Groenblauwe Stad bij de gemeente Dordrecht
 • de heer A. Molenaar, Chief Resilience Officer bij de gemeente Rotterdam
 • de heer P. Mollema, lid directieteam Havenbedrijf Rotterdam
 • L. Veerbeek, afdelingsmanager Regie en Innovatie (DG Water en Bodem) bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • de heer M. Vink, directeur bij Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
 • de heer M. Zeeman, directeur Netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
 • Vacature, Algemeen directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, vertegenwoordiger van de vier betrokken veiligheidsregio’s in Rijnmond-Drechtsteden

Programmateam Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Het programmateam Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden bestaat uit medewerkers van de betrokken overheden in de regio. Samen ondersteunen zij de uitvoering van de voorkeursstrategie van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden.

 • Ina Konterman (RWS WNZ), programmamanager
 • Liesbeth van Biene (veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid)
 • Gijs Bloemberg (Hoogheemraadschap Delfland), secretaris (duo)
 • Joas Boeijinga (gemeente Rotterdam)
 • Marc Eisma (Havenbedrijf Rotterdam)
 • Corjan Gebraad (gemeente Rotterdam)
 • Martijn Guichelaar (hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard), secretaris (duo)
 • Rik Heinen (gemeente Dordrecht)
 • Corrie de Jongh (communicatie)
 • Renate Konings (ministerie Infrastructuur en Waterstaat)
 • Evert van der Meide (provincie Zuid-Holland)
 • Pim Neefjes (RWS WNZ)
 • Defne Osmanoglou (RWS WVL)
 • Robert Vos (RWS WVL)
 • Roeland van Woerkom (Waterschap Hollandse Delta)

Contact

Wilt u contact opnemen met het programmateam van Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden dan kunt u een e-mail sturen naar info-deltaprogrammarijnmonddrechtsteden@rws.nl.