Organisatie deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Sinds 2014 werken provincie, gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio’s, het Rijk en het bedrijfsleven uit de regio aan de uitvoering van de voorkeursstrategie voor het gebied Rijnmond-Drechtsteden.

Gebiedsconferentie

In aanwezigheid van deltacommissaris Wim Kuijken, burgemeester Ahmed Aboutaleb en ruim 180 deelnemers vond op 4 juni 2018 in Rotterdam  de gebiedsconferentie van Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden plaats.

Meer informatie over de gebiedsconferentie.

Gebiedsoverleg deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Voor het gebied Rijnmond-Drechtsteden is voor een gebiedsoverleg gekozen, waarbij de betrokken overheden ook de professionele en inhoudelijke ondersteuning organiseren. De belangrijkste taken zijn het realiseren en verder uitwerken van de deltabeslissing en voorkeursstrategie, het informeren van de deltacommissaris over de voortgang en het adviseren over het jaarlijkse voorstel voor het Deltaprogramma.

Leden gebiedsoverleg:

 • de heer A. Aboutaleb, burgemeester van de gemeente Rotterdam, voorzitter van het Gebiedsoverleg
 • mevrouw R. Boere, wethouder van de gemeente Krimpenerwaard
 • de heer D. van der Borg, waarnemend burgemeester van de gemeente Molenlanden
 • de heer G. Doornbos, waarnemend dijkgraaf Waterschap Hollandse Delta
 • de heer R. Janssen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland
 • de heer T. van der Klugt, dijkgraaf Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
 • de heer P. van Leenen, wethouder van de gemeente Hoeksche Waard
 • de heer T. Livius, directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid (DG Ruimte en Water)
 • de heer S. Poel, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
 • de heer A. Schoon, wethouder van de gemeente Brielle (vertegenwoordiger Voorne-Putten)
 • de heer P. Sleeking, wethouder van de gemeente Dordrecht

Leden directeurenoverleg:

 • de heer J. Damen, afdelingshoofd Water en Groen bij Provincie Zuid-Holland, voorzitter van het Directeurenoverleg
 • de heer C. Post, directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, vertegenwoordiger van de vier betrokken veiligheidsregio’s in Rijnmond-Drechtsteden
 • de heer A. Molenaar, Chief Resilience Officer bij de gemeente Rotterdam
 • mevrouw E. Kelder, programmamanager Water bij de gemeente Dordrecht
 • de heer M. Zeeman, directeur Netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
 • de heer P. Mollema, lid directieteam Havenbedrijf Rotterdam
 • mevrouw I. Lardinois, afdelingshoofd Programmering Waterbeleid (DG Ruimte en Water) bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • de heer M. Vink, directeur bij Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Programmateam Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Het programmateam Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden bestaat uit medewerkers van de betrokken overheden in de regio. Samen ondersteunen zij de uitvoering van de voorkeursstrategie van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden.

 • Ina Konterman (RWS WNZ), programmamanager
 • Evert van der Meide (provincie Zuid-Holland), secretaris
 • Corjan Gebraad (gemeente Rotterdam)
 • Nick van Barneveld (gemeente Rotterdam)
 • Pim Neefjes (RWS WNZ)
 • Rik Heinen (gemeente Dordrecht)
 • Liesbeth van Biene (veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid)
 • Corrie de Jongh
 • Gijs Bloemberg (Hoogheemraadschap Delfland)
 • Robert Vos (RWS WVL)
 • Defne Osmanoglou (RWS WVL)

Contact

Wilt u contact opnemen met het programmateam van Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden dan kunt u een e-mail sturen naar info-deltaprogrammarijnmonddrechtsteden@rws.nl.