Actueel bij het Deltaprogramma Rijn

In het Deltaprogramma Rijn werken veel partijen samen aan een veilig rivierengebied met voldoende zoetwater. Met veldbezoeken, co-creatieworkshops, overleggen en bijeenkomsten bouwen we samen aan nieuwe inzichten en besluiten.

Digitale update

Om bestuurders en ambtenaren op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de Rijn en de bijbehorende riviertakken Waal, IJssel en Neder-Rijn/Lek, verschijnt er elke maand een digitale update.