Agenda Deltaprogramma Rijn

Bestuurlijke overleggen

  • 6 juni 2019: Nationale Stuurgroep Deltaprogramma Rijn
  • 25 juni 2019: Kwartetoverleg Deltaprogramma Rijn
  • 4 juli 2019: Bestuurlijk overleg met de minister

Ambtelijke overleggen

  • 29 oktober 2019: Ambtelijk overleg Deltaprogramma Rijn

Ook interessant

  • 12 juni 2019: Deltacommissaris Peter Glas, bezoekt Gelderland tijdens Regiocongres Klimaatadaptatie Rijk van Maas en Waal