Organisatie Deltaprogramma Rijn

Het programmateam Rijn bestaat uit:

De leden van het Bestuurlijk Platform zijn:

 • Josan Meijers (voorzitter) gedeputeerde provincie Gelderland
 • Nelly Kalfs, Rijkswaterstaat Oost-Nederland                                                                         
 • Bert Boerman,  gedeputeerde provincie Overijssel                                                                         
 • Jacqueline Verbeek-Nijhof, gedeputeerde provincie Utrecht                                                           
 • Johan van den Hout, gedeputeerde provincie Noord-Brabant                                                         
 • Rik Janssen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland                           
 • Jos Penninx, burgemeester gemeente Voorst                                                                                
 • Marianne Schuurmans, burgemeester gemeente Lingewaard
 • Ben Brink, wethouder gemeente Tiel
 • Herman Geerdes, wethouder gemeente Houten
 • Machiel de Gelder wethouder gemeente Werkendam
 • Dorus Klomberg, wethouder gemeente Rheden, vert. IJssel                                                    
 • Herman Dijk, dijkgraaf waterschap Groot Salland                                                                             
 • Tanja Klip-Martin, dijkgraaf waterschap Vallei en Veluwe                                                                  
 • Hein Pieper, dijkgraaf waterschap Rijn en IJssel                                                                              
 • Hans Oosters, dijkgraaf Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard                                 
 • Gerhard van den Top,  dijkgraaf Hoogheemraadschap  Amstel, Gooi en Vecht                    
 • Patrick Poelmann, dijkgraaf Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden                           
 • Edwin Ouwejan,  Ministerie Economische zaken, regioambassadeur Oost                           
 • Roald Lapperre, Ministerie I en M                                                                                         
 • Hermen Borst, Staf Deltacommissaris                                                                                 
 • Kees de Ruiter, namens KBG Waal en Merwedes                                                                 
 • Piet Zoon, namens KBG IJssel