Dijkversterking Markermeerdijken – Uitdam

In maart 2017 werd de Deltacommissaris gevraagd om als onafhankelijk procesregisseur in Uitdam op te treden. Na het voeren van diverse gesprekken met betrokkenen heeft de Deltacommissaris een opdracht gegeven aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Na een aantal werkbijeenkomsten, een technische sessie en bestuurlijk overleggen is er tijdens een slotbijeenkomst op 27 juni 2017 een toelichting op het advies gegeven tijdens een slotbijeenkomst in Monnickendam.

Actuele informatie over het project dijkversterking Markermeerdijken is te vinden op www.markermeerdijken.nl.