Jongeren en het Deltaprogramma

Veilig zijn voor water en genoeg zoet water hebben, nu en over 50 en zelfs 100 jaar. En ook de inrichting van ons land klimaatbestendig maken. Zodat we een ramp vóór zijn en kunnen blijven wonen in onze Nederlandse delta. Daar werkt het Deltaprogramma aan. Het is een uitdaging die over generaties heen gaat. De jongeren van nu moeten het straks gaan doen. Daarom zijn jongeren belangrijk voor het Deltaprogramma.

Het Deltaprogramma sluit zich daarom aan bij initiatieven die ervoor zorgen dat jongeren nadenken over hun delta. Er vinden regelmatig activiteiten voor jongeren plaats waar het Deltaprogramma bij betrokken is. Het gaat om activiteiten voor scholieren, studenten of Young Professionals. Het Jeugdwaterschap woont jaarlijks het Deltacongres bij.

Kijk voor meer informatie over het Deltaprogramma, opleidingen en onderwijsactiviteiten in de waterwereld bij: Meer weten?