Kennisprogramma van het Deltaprogramma

Kennis is in het Deltaprogramma de basis voor besluiten met soms verstrekkende gevolgen, bijvoorbeeld voor de veiligheid, de economie of de leefomgeving van mensen. Daarom besteedt het Deltaprogramma veel aandacht aan het toepassen, ontwikkelen, delen en ontsluiten van kennis. Ook de kwaliteitsborging van de voorgestelde strategieën en deltabeslissingen heeft veel aandacht gekregen. De ’ kennisinstellingen en de gebieden en thema’s van het Deltaprogramma bespreken regelmatig de kennisbehoefte, het kennisaanbod en de kennisontsluiting in het zogenaamde Kennisnetwerk Deltaprogramma.

Belangrijke onderdelen van het kennisprogramma van het Deltaprogramma zijn: