Kennis delen

Het Deltaprogramma is een kennisintensief programma. De beschikbare tijd om strategieën te ontwikkelen en deltabeslissingen voor te bereiden maakt dat we zoveel mogelijk gebruik moeten maken van beschikbare kennis, zoals afkomstig uit de programma’s Deltaproof en Kennis voor Klimaat. Die kennis moet dan wel bekend en ontsloten zijn en gedeeld kunnen worden. Deltafacts en Deltaviewer spelen hierin een centrale rol. 

Deltafacts

Bestaande kennis wordt ook ontsloten in de vorm van Deltafacts: online kennisdossiers met een korte en krachtige samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde kennisvraag. Bestaande kennis is op een eenvoudige manier bij elkaar gebracht. Zo dragen de Deltafacts bij aan het ondersteunen van de waterbeheerders bij het maken van keuzes. De Deltafacts zijn ontwikkeld als onderdeel van het programma Deltaproof van de STOWA en samenwerkende waterschappen.

Deltaviewer

De Deltaviewer is een digitale omgeving over het waterbeheer van Nederland (verleden, heden, toekomst) en waar actuele informatie over het Deltaprogramma interactief wordt ontsloten met o.a. filmpjes, kaarten en animaties. De Deltaviewer is beschikbaar als stand-alone versie (bijv. in een aantal musea) en als internet-versie. Er is ook een Engelstalige versie. In 2012 is de Deltaviewer uitgeroepen tot 'Best serious Game van de Overheid 2012'.