Kennis delen

Het Deltaprogramma is een kennisintensief programma, waarin zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van bestaande kennis. Die kennis moet dan wel bekend en ontsloten zijn en gedeeld kunnen worden. Deltafacts, kennisconferenties en het Kennisnetwerk Deltaprogramma spelen hierin een centrale rol. 

Deltafacts

Bestaande kennis wordt ook ontsloten in de vorm van Deltafacts : online kennisdossiers met een korte en krachtige samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde kennisvraag. Bestaande kennis is op een eenvoudige manier bij elkaar gebracht. Zo dragen de Deltafacts bij aan het ondersteunen van de waterbeheerders bij het maken van keuzes. De Deltafacts zijn ontwikkeld als onderdeel van het programma Deltaproof van de STOWA  en samenwerkende waterschappen.

Kennisconferenties

Sinds 2011 heeft het Deltaprogramma elk jaar een kennisconferentie georganiseerd, vaak in samenwerking met een kennisontwikkelende organisatie. Sinds 2015 organiseert het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) deze jaarlijkse kennisconferenties.

In de kennisconferenties wordt de balans opgemaakt over wat we weten, welke kennis we nodig hebben en welke kennis er ontwikkeld wordt. Het doel van de kennisconferenties is innovatie en creativiteit te stimuleren, door vragers en aanbieders van kennis met elkaar in contact te brengen, en de kennis te verankeren. Deelnemers (meestal 350-400) zijn afkomstig uit het deltaprogramma, kennisontwikkelende instellingen, bedrijven en uitvoerende organisaties. Sinds 2018 maken ook veldbezoeken onderdeel uit van het conferentieprogramma.

Kennisnetwerk

Vertegenwoordigers van de gebieden en thema’s van het Deltaprogramma bespreken regelmatig met de vertegenwoordigers van kennisinstellingen de kennisbehoefte, het kennisaanbod en de kennisontsluiting in het zogenaamde Kennisnetwerk Deltaprogramma. Deelnemende kennisinstellingen zijn onder meer Deltares, PBL, KNMI, STOWA, TU Delft en WUR. Het kennisnetwerk wordt georganiseerd door staf Deltacommissaris.