Kennisconferenties

Sinds 2011 heeft het Deltaprogramma elk jaar een kennisconferentie georganiseerd, vaak in samenwerking met een kennisontwikkelende organisatie. Sinds 2015 organiseert het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) deze jaarlijkse kennisconferenties.

In de kennisconferenties wordt de balans opgemaakt over wat we weten, welke kennis we nodig hebben en welke kennis er ontwikkeld wordt. Het doel van de kennisconferenties is innovatie en creativiteit te stimuleren, door vragers en aanbieders van kennis met elkaar in contact te brengen, en de kennis te verankeren. Deelnemers (meestal 350-400) zijn afkomstig uit het deltaprogramma, kennisontwikkelende instellingen, bedrijven en uitvoerende organisaties. Sinds 2018 maken ook veldbezoeken onderdeel uit van het conferentieprogramma.