Kennisprogramma Zeespiegelstijging

De laatste jaren komen er signalen dat de zeespiegelstijging in de loop van deze eeuw mogelijk sneller gaat verlopen dan aangenomen is in de deltascenario’s. Deltares heeft in 2018 verkend wat hiervan de mogelijke gevolgen voor het Deltaprogramma kunnen zijn.

In vervolg hierop hebben de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en Deltacommissaris gezamenlijk het initiatief genomen om samen met de andere partners in het deltaprogramma een meerjarig Kennisprogramma Zeespiegelstijging te starten. Dit programma moet voor de volgende herijking van het Deltaprogramma in 2026 meer zicht geven op de kans op versnelde zeespiegelstijging, de mogelijke gevolgen voor de wateropgaven en ruimtelijke inrichting en opties indiceren om hierop te anticiperen.