Kaart Verbinden Ruimte en Water

Water en ruimte gaan vaak hand in hand in het Deltaprogramma, en zouden dat steeds vaker moeten volgens de evaluatie van de Deltawet. De opgave waar het Deltaprogramma voor staat gaat natuurlijk over water. Maar de gekozen oplossingen voor deze opgave landen in onze leefomgeving. Of het nu gaat over het versterken van een dijk, het vergroten van de aanvoer van zoetwater of het klimaatbestendig inrichten van onze steden, het moet altijd passen in de bestaande inrichting. Hier liggen dus ook kansen om op een innovatieve en slimme manier water en ruimte te verbinden.

Om inspiratie te bieden, is bij DP2017 de kaart “Verbinden Ruimte en Water” gepresenteerd met aansprekende voorbeeldprojecten waar de opgaven van water en ruimte verbonden worden. In de aanloop naar DP2018, presenteren we een update van de kaart, met nieuw toegevoegde projecten en inspiratiedocumenten voor alle opgaven van het Deltaprogramma (waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie). Het totale aantal voorbeeldprojecten op de kaart komt hiermee op 130. De kaart geeft geen volledig beeld, maar biedt volop inspiratie en voorbeelden voor iedereen die water en ruimte wil verbinden.

Als u een inspirerend voorbeeldproject weet dat nog niet op kaart staat, maar er wel thuis hoort, kunt u dit sturen naar Mark Stuurman van de staf deltacommissaris.