Wat is het Deltaprogramma?

Het Deltaprogramma moet Nederland beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen werken hierin samen. Ook maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven hebben inbreng in het programma. Op Prinsjesdag wordt de jaarlijkse rapportage over het Deltaprogramma met de planning voor de komende jaren aan de Tweede Kamer aangeboden.