Benutten energietransitie voor vergroten waterveiligheid (Pilot Voorne-Putten)

Het Samenwerkingsverband Voorne-Putten onderzoekt de synergie tussen meerlaagsveiligheid en de energietransitie. Het onderzoeksrapport laat zien of en hoe de transitie naar duurzame energie kan bijdragen aan het vergroten van de waterveiligheid in een gebied dat in korte tijd kan overstromen en waar het water hoog kan komen te staan.