Systeemanalyse Hollandsche IJssel

Waterveiligheid Hollandsche IJssel

Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en Rijkswaterstaat onderzoeken een integrale aanpak van de waterveiligheidsopgave voor het gebied rondom de Hollandsche IJssel. Dit wordt gedaan door - naast dijkversterkingen - te  bekijken wat de mogelijkheden zijn van faalkansverlaging van de Hollandsche IJsselkering, het blijven sluiten op kentering van de HIJK en het benutten van de voorlanden.
Onderdeel van deze aanpak is een systeemanalyse.