Eindadvies verkenning ’Financiële uitwisseling tussen dijkversterking en rivierverruiming’

Er is een nieuwe werkwijze geformuleerd rond het uitwisselen van financiële middelen tussen dijkversterking en rivierverruiming.