Verslag Herijkingsmiddag Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden 2 juli 2019

Zo’n 80 vertegenwoordigers van overheden, bedrijven, belangenorganisaties en kennisinstellingen kwamen op 2 juli 2019 bijeen in Rotterdam om mee te praten over de 6-jaarlijkse herijking van de voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden en de deltabeslissing Rijn-Maasdelta uit 2014. Aan bod kwamen de zeespiegelstijging, maatschappelijke ontwikkelingen en mogelijke aanpassingsopties.