In Memoriam | dijkgraaf Herman Dijk

Met het overlijden van Herman Dijk, dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta, hebben we een kundig, krachtig, betrokken en trots bestuurder verloren. Herman overleed op 20 augustus 2019 op 63-jarige leeftijd aan de gevolgen van een ernstige ziekte.

Zwart-wit foto van Herman Dijk op een dijk

> Ga terug naar het overzicht van nieuwsberichten en achtergrondartikelen.

Herman gaf samen met gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel op professionele wijze invulling aan het duo-voorzitterschap van de Stuurgroep IJssel. Ook had hij voor de IJssel zitting in het Bestuurlijk Platform Deltaprogramma Rijn. Herman was een groot voorstander van de samenwerking van verschillende overheden in de Stuurgroep IJssel. Zo worden immers de verschillende opgaven, kansen en wensen langs de IJssel in nauwe samenwerking besproken en onderling afgestemd. Herman liep hierbij warm voor bijvoorbeeld de interactie tussen rivierverruiming en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Maar even zo goed voor kleinere lokale opgaven en ontwikkelingen. Als het even kon inclusief de zogeheten meekoppelkansen. Samen de puzzel leggen, had hij altijd voor ogen.

Herman Dijk werd geboren op 28 november 1955 in Dordrecht. Hij groeide op in Leeuwarden en studeerde achtereenvolgens Weg- en waterbouw aan de Hogere Technische School in Leeuwarden en Civiele Techniek aan de Technische Universiteit in Delft.

Voor hij in 2004 zijn werkgebied verlegde naar de Provincie Noord-Brabant was hij werkzaam bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In de jaren 2000-2004, de periode van de oprichting en opbouw van het Directoraat Generaal Water (DGW), was hij directeur Water van Rijkswaterstaat, lid van de Hoofddirectie van Rijkswaterstaat en plaatsvervangend Directeur Generaal van DGW. In die tijd was Herman onder meer verantwoordelijk voor de start van de implementatie van de Kaderrichtlijn Water, Waterbeheer 21e eeuw en de programma’s Nederland leeft met Water en Ruimte voor de Rivier.

Voor zijn ‘Haagse periode’ was hij lid van de directie van de toenmalige Bouwdienst Rijkswaterstaat en nauw betrokken bij vele grote waterbouwkundige projecten, waaronder de Maeslantkering en het baggerspeciedepot IJsseloog.

Drijvende kracht

Als dijkgraaf zette hij zich de afgelopen negen jaar met plezier en passie in voor veilige dijken en voldoende en schoon water, zowel binnen het waterschap als daarbuiten. Met zijn jarenlange ervaring en inhoudelijke kennis was Herman een drijvende kracht. Vernieuwing en innovatie hadden zijn speciale aandacht. En ook waterveiligheid. Daarover raakte hij niet uitgesproken.

Water als rode draad

Herman wist van aanpakken en was oprecht trots op het waterwerk van de B.V. Nederland. Water liep als een rode draad door zijn leven. Het perspectief dat hij telkens benadrukte, was de door hem betitelde “fantastische toekomst voor de waterschappen.” En voor Drents Overijsselse Delta in het bijzonder. “Ik ben begonnen aan een reis naar het ongewisse”, liet hij eerder dit jaar weten. Aan die reis is nu een einde gekomen.

We zullen hem missen.

Piet Zoon,
Waarnemend dijkgraaf Waterschap Drents Overijsselse Delta

> Ga terug naar het overzicht van nieuwsberichten en achtergrondartikelen.