Actueel | Rondje langs de Rijn(takken)

Tweemaandelijks nemen onze riviertakcoördinatoren u mee langs de Rijn(takken). Waaraan wordt momenteel gewerkt of welke werkzaamheden zijn in voorbereiding? Leuke feitjes. Tips en tops. Je leest het hier.

Waal en Merwede

> Ga terug naar het overzicht van nieuwsberichten en achtergrondartikelen.

Afgelopen weken hebben er diverse mooie bijeenkomsten plaatsgevonden: het symposium van de spiegelgroep Waalweelde heeft bruikbare inzichten opgeleverd voor participatie. Daarnaast de themasessie Panorama Waal tijdens de Gelderse week van Panorama Nederland. Tijdens de Waaldag stond de oplevering van drie uiterwaardenprojecten centraal.

Daarnaast werken betrokken partijen toe naar het besluit over de start van het MIRT-onderzoek voor Werkendam in het BO-MIRT dat in november plaatsvindt.

Vragen? Mail onze riviertakcoördinator voor de Waal en Merwede, Daniëlle Verhoeven: d.verhoeven@gelderland.nl

IJssel

Op 25 september jl. vond weer een stuurgroepoverleg IJssel plaats. De belangrijkste punten uit dit overleg:

  • Steven Voest, programmamanager Integraal Riviermanagement (IRM), heeft een presentatie gegeven over de stand van zaken IRM om de aanwezigen bij te praten.
  • Er is positief geadviseerd over de voorstellen waarover in het BO-MIRT in november wordt besloten. De voorstellen betreffen het project Paddenpol en het MIRT-onderzoek traject Havikerwaard - Olburgerwaard.

Vragen? Mail onze riviertakcoördinator voor de IJssel, Dianne Laarman: GJ.Laarman-Hoogendoorn@overijssel.nl

Nederrijn en Lek

Op dit moment is er geen nieuws over de Nederrijn en Lek. Vragen? Mail onze riviertakcoördinator voor de Nederrijn en Lek, Henk ter Horst: h.ter.horst@gelderland.nl

Wolkenlucht met daaronder een tekening van rivier en uiterwaarde, voorzien van beschrijvende teksten (onleesbaar)

Uitsnede van het Panorama Waal. Bekijk het hele panorama.

> Ga terug naar het overzicht van nieuwsberichten en achtergrondartikelen.