Achtergrond | Grensoverschrijdend samenwerken aan hoogwaterveiligheid

Nederland en Duitsland zijn van elkaar afhankelijk als het gaat om hoogwaterbescherming. Een dijkdoorbraak in het grensgebied langs de Rijn kan gevolgen hebben in beide landen. Nederland en Nordrhein-Westfalen werken daarom al ruim twintig jaar grensoverschrijdend samen op het gebied van hoogwaterbescherming en blijven dit nog minimaal tot 2025 doen.

> Ga terug naar het overzicht van nieuwsberichten en achtergrondartikelen.

In de Update van juli jl. schreven we al over de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst die de Nederlandse en Duitse partners begin juli jl. hebben ondertekend op de gezamenlijke Hoogwaterconferentie ‘Water zonder grenzen/Wasser ohne Grenzen’. In het laatste Deltanieuws lichten we de (achtergrond van de) samenwerking nader toe en gaan we in op het onderzoek dat aanleiding gaf tot een langdurige voortzetting van deze samenwerking. Lees het hele achtergrondartikel in Deltanieuws #4.

> Ga terug naar het overzicht van nieuwsberichten en achtergrondartikelen.