Vijf Vragen Aan... | Jos Penninx, Voorzitter Vereniging Nederlandse Riviergemeenten

Een vaste rubriek in de Update: ‘Vijf Vragen Aan’ een collega binnen of verbonden aan het Deltaprogramma Rijn of het Programma Integraal Riviermanagement. Heb je een suggestie wie we voor één van de volgende Updates kunnen interviewen? Stuur ons dan een mailtje: deltaprogramma_rijn@gelderland.nl.

> Ga terug naar het overzicht van nieuwsberichten en achtergrondartikelen.

In deze Update stellen we vijf vragen aan Jos Penninx. Als voorzitter van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR) heeft Jos volop bestuurlijke ervaring met onderwerpen rond de rivier. Als wethouder van Zaltbommel maakte hij de ontruiming van Bommelerwaard bij hoogwater in 1995 mee en daaropvolgende dijkversterkingsprojecten langs Maas en Waal. Als burgemeester van Voorst aan de IJssel was Jos betrokken bij het project De IJsselsprong Zutphen. Nu vertegenwoordig Jos de VNR in de Stuurgroep IJssel en in het Bestuurlijk Platform Rijn: “Daarin laten wij het gemeentelijk geluid klinken”. Sinds kort maak hij deel uit van de kerngroep Rijn, waarin de Stuurgroep Integraal Riviermanagement (IRM) wordt voorbereid en vertegenwoordiging wordt afgestemd.

1. Wat is voor jou de opbrengst van 10 jaar Deltaprogramma?

“Door het Deltaprogramma is er meer en consequent aandacht gekomen voor water in alle facetten vanuit een lange-termijn-problematiek. Daar waren Rijkswaterstaat, het ministerie, provincies, waterschappen en gemeenten vanzelfsprekend mee aan de slag. In de jaren van het Deltaprogramma is duidelijk geworden en een gedeelde opvatting gegroeid dat we dit in afstemming met elkaar moeten doen. Kijkend naar win-win oplossingen. Daar is een solide Voorkeursstrategie (rivieren) uit voortgekomen met een visie waar we, zeker vanuit het oogpunt van waterveiligheid, nog steeds mee uit de voeten kunnen.”

2. Wat is de sleutel voor succesvol samenwerken aan Integraal Riviermanagement?

“Het succes van de samenwerkende gezamenlijke overheden in het Deltaprogramma moeten we blijven vasthouden en actualiseren met laagwater en het belang van de scheepvaart. Iedere overheid heeft ook in IRM een eigen rol en verantwoordelijkheid. Daar moeten we elkaar op aan kunnen spreken en op vertrouwen. Het samenspel moeten we wel in gezamenlijkheid blijven vormgeven.”

3. Wat is het belang van de riviergemeenten en haar burgers in het Programma IRM?

“Maatregelen aan en rond de rivier landen uiteindelijk in gemeenten. Bestuurders van gemeenten hebben de directe contacten met burgers, weten wat er speelt in hun gebied en kunnen plannen op hun haalbaarheid toetsen. De plannen hebben nu soms een abstract en theoretisch karakter. Door ze te toetsen aan de dagelijkse praktijk kunnen we daar met elkaar realistische plannen van maken. En uiteindelijk een mooi en duurzaam rivierengebied vormgeven.”

4. Wat is het belang van participatie voor de gemeenten om tot een Programma IRM te komen?

“Integraal betekent niet alleen integraliteit van riviermanagement op inhoud, maar ook op proces en samenwerking. De nieuwe Omgevingswet legt veel nadruk op het uitwerken van de belangen van participanten in de besluitvorming aan de voorkant. Dit betekent dat iedereen - zowel gemeenten, burgers als andere belanghebbenden - in hun rol en hun kracht (moeten) worden gezet om hun bijdrage op het juiste moment ook te kunnen leveren.”

5. Wat betekent water voor jou persoonlijk?

“Opgegroeid op de Brabantse zandgronden ben ik gegrepen door rivieren in de Bommelerwaard en door het belang van voldoende grondwater in de hoger gelegen gebieden in Nederland. Daar komt nu bij de problematiek van wereldwijde klimaatverandering en de noodzakelijke klimaatadaptatie. Water is de bron van leven. Daar moeten we zuinig op zijn en duurzaam mee omgaan. Het zou onze vijand kunnen zijn, maar laten we water als vriend omarmen.”

> Ga terug naar het overzicht van nieuwsberichten en achtergrondartikelen.