Deltacommissaris bij 60e herdenking watersnoodramp

De watersnoodramp van 1953 werd in Ouwerkerk herdacht. Minister Schultz van Haegen en deltacommissaris Wim Kuijken legden een krans. Het Watersnoodmuseum opende Caisson 4, waarin de toekomst van de Nederlandse strijd tegen het water centraal staat.

Deltacommissaris bij 60e herdenking watersnoodramp

POLYGOONSTEM: De watersnood die vannacht en vanochtend in ons land is ontstaan, heeft de omvang aangenomen van een nationale ramp.
VOICE-OVER: Precies zestig jaar geleden voltrok zich de grootste natuurramp uit de Nederlandse geschiedenis. 1.836 mensen kwamen om en meer dan 100.000 mensen raakten dakloos.
In het Zeeuwse Ouwerkerk werden de slachtoffers van de watersnoodramp van 1953 herdacht.
Minister Schultz van Haegen en deltacommissaris Wim Kuijken legden een krans namens de Nederlandse regering.
Ook Ouwerkerk, waar nu het Nationaal Monument Watersnood is gevestigd werd in 1953 getroffen door het water en die dramatische herinnering leeft ook vandaag nog voort.
MINISTER SCHULTZ: U moet zich voorstellen, het is nu al heel koud en toen was het een hele koude nacht, en als dat water opkomt en mensen weten in het donker niet waar ze naartoe moeten en de hulpdiensten waren niet op gang gekomen.
Dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad in zo'n gebied dat eigenlijk een heel gesloten, traditionele gemeenschap was.
En die emoties gaan niet zomaar weg. Dat slijt niet in één generatie.
VOICE-OVER: Om een nieuwe watersnoodramp te voorkomen startte Nederland in 1953 direct met de ontwikkeling van een van de meest revolutionaire projecten in de waterbouw: het Deltaplan.
Maar om Nederland veilig te maken én te houden, moest nog veel gebeuren.
De vele nieuwe technische vindingen leidden onder meer tot de wereldberoemde Deltawerken.
Toch was het daarmee niet klaar.
Nederland moet zich blijven wapenen tegen het water door de bestaande verdediging op peil te houden en te innoveren.
Dat gebeurt nu in het Deltaprogramma.
DELTACOMMISSARIS KUIJKEN: Ja, de Deltawerken die gecreëerd zijn na 1953 daar hebben we veertig jaar over gedaan, die zijn gereed maar vervolgens, midden jaren negentig van de vorige eeuw hadden we een bijna-ramp aan de rivier met een grote evacuatie van meer dan 200.000 mensen in de Betuwe en toen startten we het programma Ruimte voor de Rivier.
Dus zelfs de Deltawerken waren niet het laatste.
We zijn alweer met een vervolgprogramma bezig en dat blijven we doen.
Het werk aan de delta is nooit af. We zijn kwetsbaar veilig, maar ook kwetsbaar en zullen dus ook voor de toekomst onze maatregelen moeten nemen.
VOICE-OVER: Wie meer wil weten over de ramp van '53 en de strijd van Nederland tegen het water kan terecht in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.
Het net geopende Caisson 4 biedt nu ook een interactief kijkje in de toekomst.

(Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)