Deltaplan Ruimtelijke adaptatie in 90" (animatie)

Met het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is het drieluik compleet, na het Deltaplan Waterveiligheid en het Deltaplan Zoetwater. Deze animatie laat in 90 seconden zien hoe we maatregelen nemen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten.

De zeven ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie zijn:

  1. Kwetsbaarheid in beeld brengen
  2. Uitvoeringsagenda opstellen
  3. Meekoppelkansen benutten
  4. Stimuleren en faciliteren
  5. Reguleren en borgen
  6. Risicodialoog voeren en strategie opstellen
  7. Handelen bij calamiteiten

Nederland leeft al eeuwen met water. We nemen maatregelen om problemen te voorkomen.
Problemen door overstromingen, door wateroverlast… maar ook door droogte en hitte.

Er wordt steeds meer gebouwd in ons land en het klimaat verandert sneller dan voorspeld.
Daarom moeten we nu doorpakken, om onnodige schade in de toekomst te voorkomen.
 
Om de extremen van het weer in de 21e eeuw op te kunnen vangen, moeten we meten hoe het gaat, weten wat er op ons afkomt en alert en nuchter handelen.
 
Van dijkwerker tot stedenbouwer,
van boer tot netbeheerder,
van bewoner tot burgemeester.
Iedereen moet de handen uit de mouwen steken…
 
Hoe? Dat staat in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.
Een nieuw onderdeel van ons Nationale Deltaprogramma.
 
Per gemeente gaan we de kwetsbaarheden in beeld brengen.
Het rijk, provincies, waterschappen en gemeenten spreken af wie, wat moet doen en wanneer.
Bij alle ruimtelijke investeringen denken we óók aan het klimaat van morgen.
We houden elkaar scherp en we zijn realistisch…
Als het tóch misgaat… weten we wat we moeten doen.

Met het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie nemen we maatregelen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten.