494 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

De langdurige droogte in de zomer van 2018 laat zien dat we ons niet alleen bezig moeten houden met teveel water maar zeker ook met te weinig water. Is dat iets waar het Deltaprogramma ook in voorziet?

Omgaan met watertekort is sinds de start van het Deltaprogramma een van de kernopgaven. Het Deltaplan zoetwater bevat maatregelen ...

Vraag en antwoord

Eindrapport onderzoek effectiviteit Rijnstrangen

Publicatie | 18-09-2018

Voorstel voor een signaleringssysteem voor tijdige implementatie en adaptatie van het Deltaprogramma

Publicatie | 18-09-2018

Ruimtelijk Perspectief Maas Positionering, kansen en ambities in relatie tot maatregelen hoogwaterveiligheid

Publicatie | 18-09-2018

Actuele contactgegevens Deltaprogramma Maas

Publicatie | 18-09-2018

Flyer Signaalgroep

Publicatie | 18-09-2018

Kennisagenda Deltaprogramma Zoetwater 2018

Publicatie | 18-09-2018

Rivierkundige studie splitsingspuntengebied

Publicatie | 18-09-2018

Moeten we ons zorgen maken over de toekomst van onze delta? Wat is er nodig om de steeds complexere vragen in de toekomst het hoofd te blijven bieden?

Met het Deltaprogramma, de deltaplannen Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie, het Deltafonds en de ...

Vraag en antwoord

Het Deltaprogramma 2018 introduceerde voor het eerst een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie met maatregelen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Waarom een apart plan hiervoor en aan welke maatregelen moeten we denken?

De opgaven van het Deltaprogramma waaraan vanaf het begint gewerkt wordt hebben te maken met teveel (overstromingen) en te weinig ...

Vraag en antwoord