494 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Routekaart Zoetwater

Publicatie | 18-09-2018

Wat is het resultaat van de stresstesten die gedaan moeten zijn voor eind 2019?

Uit de stresstesten moet blijken waar in alle gemeenten van Nederland de kwetsbaarheden ten aanzien van extreem weer liggen. Dit ...

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen een deltabeslissing, een voorkeursstrategie en een deltaplan?

De vijf deltabeslissingen (2014) zijn voor de verschillende delen van Nederland vertaald in gebiedsgerichte voorkeursstrategieën. ...

Vraag en antwoord

Hoe lang bewaart u mijn uw persoonsgegevens?

We bewaren uw gegevens zolang u prijs stelt op toezending van informatie over het Nationaal Deltacongres. U kunt zich desgewenst ...

Vraag en antwoord

Waar kan ik mijn persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Meer informatie over uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, vindt u op ...

Vraag en antwoord

Op welke manier worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Wij nemen uw persoonsgegevens op in het relatiebestand van de Staf deltacommissaris dat we gebruiken om alle geïnteresseerden en ...

Vraag en antwoord

Hoe wordt er omgegaan met de verwerking en beveiliging van mijn persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om uw inschrijving voor het Nationaal Deltacongres te administreren. Uw informatie wordt voor ...

Vraag en antwoord

Waarom wordt de (persoonlijke) informatie gevraagd bij de aanmelding?

Wij gebruiken uw gegevens ten behoeve van registratiedoeleinden voor en correspondentie over het Nationaal Deltacongres 2018 ...

Vraag en antwoord

Wanneer krijg ik mijn toegangsbewijs toegestuurd?

U ontvangt uw toegangsbewijs met aanvullende informatie rond 25 oktober op het door u zelf opgegeven mailadres.

Vraag en antwoord

Ik heb dieeteisen/voorschriften/allergieën. Kan daar rekening mee gehouden worden?

Als u deze heeft aangegeven bij uw registratie, dan hebben wij deze doorgegeven aan de cateraar van de locatie.

Vraag en antwoord