521 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Ruimtelijk Perspectief Maas Positionering, kansen en ambities in relatie tot maatregelen hoogwaterveiligheid

Publicatie | 18-09-2018

Actuele contactgegevens Deltaprogramma Maas

Publicatie | 18-09-2018

Flyer Signaalgroep

Publicatie | 18-09-2018

Kennisagenda Deltaprogramma Zoetwater 2018

Publicatie | 18-09-2018

Rivierkundige studie splitsingspuntengebied

Publicatie | 18-09-2018

Moeten we ons zorgen maken over de toekomst van onze delta? Wat is er nodig om de steeds complexere vragen in de toekomst het hoofd te blijven bieden?

Met het Deltaprogramma, de deltaplannen Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie, het Deltafonds en de ...

Vraag en antwoord

Het Deltaprogramma 2018 introduceerde voor het eerst een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie met maatregelen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Waarom een apart plan hiervoor en aan welke maatregelen moeten we denken?

De opgaven van het Deltaprogramma waaraan vanaf het begint gewerkt wordt hebben te maken met teveel (overstromingen) en te weinig ...

Vraag en antwoord

Routekaart Zoetwater

Publicatie | 18-09-2018

Wat is het resultaat van de stresstesten die gedaan moeten zijn voor eind 2019?

Uit de stresstesten moet blijken waar in alle gemeenten van Nederland de kwetsbaarheden ten aanzien van extreem weer liggen. Dit ...

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen een deltabeslissing, een voorkeursstrategie en een deltaplan?

De vijf deltabeslissingen (2014) zijn voor de verschillende delen van Nederland vertaald in gebiedsgerichte voorkeursstrategie├źn. ...

Vraag en antwoord