Achtste Nationaal Deltacongres 2017

Het Nationaal Deltacongres 2017 vindt plaats op donderdag 2 november in het WTC EXPO Leeuwarden. Zet de datum alvast in uw agenda, want het wordt weer een gevarieerde en interessante dag! Iedereen die betrokken is bij en geïnteres­seerd is in het Deltaprogramma, is welkom op het congres: maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

In het plenaire openingsprogramma zal het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke adaptatie centraal staan. ’s Ochtends en ’s middags zijn er parallelsessies over de opgaven van het Deltaprogramma: waterveiligheid, zoetwatervoorziening, klimaatadaptatie en watergovernance. Ook het onderwerp participatie zal gedurende de dag aan de orde komen. De Deltaparade vormt de centrale ontmoetingsplek voor het delen van kennis en ervaringen.

Het gehele programma voor het Deltacongres is in september bekend. Vanaf dan kunt u zich ook aanmelden voor het congres. Heeft u suggesties of wilt u meer weten, neem dan contact op met de Staf deltacommissaris: info@nationaaldeltacongres.nl.