Parallelsessie - Zeespiegelstijging: aanpak, actualiteit en kennis

13.45 – 15.15 uur | Noordzeehal

Zeespiegelstijging blijft een actueel onderwerp voor onze delta. Naarmate de zeespiegel stijgt (en het land verder daalt) worden de duinen, dijken en stormvloedkeringen zwaarder belast door erosie en grotere stormvloedhoogtes. Tijdens deze sessie nemen wij u mee in de laatste ontwikkelingen en bijbehorende onzekerheden omtrent het onderwerp.

We staan stil bij het onlangs verschenen Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC) van eind september 2019: wat zijn de onzekerheden en laatste ontwikkelingen? Om meer inzicht te krijgen in zeespiegelstijging en maatregelen voor de verre toekomst, ontwikkelen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Deltacommissaris met de andere partners van het Deltaprogramma, kennisinstellingen en bedrijfsleven het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Het programma wordt tijdens de sessie nader toegelicht. Daarnaast kijken wij over de grens: hoe hebben onze Vlaamse collega's de waterveiligheid georganiseerd en hoe gaan zij om met de verwachte zeespiegelstijging? Wat kan Nederland daarvan leren? De sessie eindigt met een paneldiscussie en er is ruimte om vragen te stellen aan de sprekers. Met dagvoorzitter Frank du Mosch.