In welke taal is het Deltacongres? Zijn er tolken/vertalingen?

De voertaal is Nederlands. De plenaire opening en de parallelsessie Zeepspiegelstijging worden in verband met de mogelijke komst van buitenlandse gasten in het Engels vertaald. Er worden koptelefoons uitgereikt.