Wie komen er allemaal naar het Deltacongres?

Alle betrokkenen en geïnteresseerden in het Deltaprogramma: overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, politiek, burgers, etcetera.