Worden er foto’s en video’s gemaakt op het Deltacongres?

Tijdens het Deltacongres worden foto's en video's gemaakt. Het beeldmateriaal kan worden gebruikt voor (interne) websites en verslaglegging. Wilt u niet gefotografeerd of gefilmd worden, dan kunt u dit bij aankomst melden bij de registratiebalie op het congres.