17 oktober Waterconferentie Gouda

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Janskerk, Gouda

“Twee emmertjes waterkwalen”

Er zijn twee fenomenen die in Gouda wateroverlast kunnen veroorzaken. Door de daling van de bodem komt het grondwater zodanig dicht bij de vloeren van de woningen dat allerlei vormen van wateroverlast ontstaan. Dat is al eeuwen het geval en gaat ook nog eeuwen door. Maar ook de klimaatverandering veroorzaakt wateroverlast doordat heftige buien de overstromingskansen vooral in de binnenstad doen toenemen.

Daarmee is het thema van deze waterconferentie een vervolg op de vorige waterconferentie die op 23 november 2017 plaatsvond met de titel “Stad op stelten”. We beloofden terug te komen met oplossingsrichtingen. En dat gebeurt ook.