Agenda

De komende maanden staan binnen het Deltaprogramma de volgende bijeenkomsten op het programma.

In sommige gevallen zijn deze bijeenkomsten alleen toegankelijk voor genodigden.

Agenda
18 april 2019 Stuurgroep Deltaprogramma
14 mei 2019 NKWK conferentie 2019 | Meer info
6 juni 2019 Stuurgroep Deltaprogramma
27 juni 2019

Brede Deltaconferentie Zuid-Nederland | Meer info

3 juli 2019 Nationaal Bestuurlijk Overleg
14 november2019 Nationaal Deltacongres in Goes | Meer info