Ondertekening Pact van het IJsselmeergebied voor een veilig, veerkrachtig en vitaal IJsselmeergebied

Samenwerken aan veiligheid en zoetwatervoorziening in het IJsselmeergebied, dat is het doel van het Pact van het IJsselmeergebied dat vrijdag 6 maart werd ondertekend.

Een belangrijk moment, want met de ondertekening  bevestigen de  vertegenwoordigers van waterschappen, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties  samen met vertegenwoordigers van het rijk, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijf Vitens, de wens om de komende jaren samen de veiligheid en zoetwatervoorziening op orde te houden. Het pact er is ter uitvoering van de deltabeslissing IJsselmeergebied uit het nieuwe deltaplan voor de 21e eeuw.

De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van deltacommissaris Wim Kuijken. “ Ik ben erg blij met het pact, want dit helpt enorm in de samenwerking tussen alle partijen. Samenwerken aan het gezamenlijk doel, waarbij verschillende trajecten ook inhoudelijk met elkaar verbonden worden. Dat is de focus die de komende jaren van belang is. Met dit pact wordt de succesvolle werkwijze van de afgelopen jaren voortgezet", aldus de deltacommissaris.  

De ondertekening vond plaats in de toepasselijke omgeving van Gemaal Wortman, een van de drie gemalen die werd gebruikt voor het droogmaken van de polder Oostelijk Flevoland.