Rivierendag Rijn: samenwerken aan de toekomst van de Rijntakken

De Rivierendag Rijn stond op 7 april in het teken van de ontwikkeling en voortgang van de voorkeursstrategie. Met ruim 250 deelnemers was het Akoesticum in Ede goed gevuld. Rode draden tijdens de Rivierendag Rijn waren de thema’s samenwerken, kennis en innovatie. De drie voorzitters van het Bestuurlijk Platform Rijn, Josan Meijer, Roelof Bleker, Andries Heidema, gaven in een korte pitch hun visie op deze thema's.

Wim Kuijken in een volle zaal tijdens de Rivierendag 2016

De deltacommissaris sprak tijdens de plenaire opening zijn waardering uit voor de hoeveelheid werk die door alle betrokkenen is verzet sinds het verschijnen van de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën. Gedeeld eigenaarschap is ook in de huidige fase essentieel en daar wordt in het Deltaprogramma Rijn op een goede manier invulling aangegeven. Daarnaast benadrukte hij hoe belangrijk de innovatie in het Deltaprogramma is: innovatie door de markt en innovatie op het gebied van kennis en omgeving, waarbij draagvlak een belangrijke rol speelt. En ook kennisinnovatie door de ontwikkeling van de methodiek van Meten-Weten-Handelen als invulling van de adaptieve aanpak speelt een belangrijke rol.

Wim Kuijken op het podium tijdens de Rivierendag 2016

Aansluitend werd in verschillende parallelle sessies door de aanwezige bestuurders, beleidsmakers, adviseurs, wetenschappers, burgers en maatschappelijke organisaties invulling gegeven aan diverse thema's. Onder andere is gesproken over de kracht van samenwerking, het samenspel van dijkversterking en rivierverruiming en innovatieve dijkconcepten.