Samenwerken op jaarlijkse werkconferentie ZW Delta

Onder het thema ‘samenwerken’ kwamen op 9 februari zo’n 100 betrokkenen naar de jaarlijkse werkconferentie van de ZW Delta. Zoals in elke regio van het deltaprogramma is samenwerken van cruciaal belang. Partners hebben elkaar nodig om de voorkeursstrategie te bereiken. Zo ook in de ZW Delta, waar het oplossen van de schaduwkanten van de Deltawerken er nog bij komt. Het boek ‘De Nieuwe Delta’, dat op de werkconferentie werd gepresenteerd en oproept tot het goed betrekken van het herstel van ecologische processen, kan hierbij inspiratie bieden.  

Gastheer Ben de Reu, de gedeputeerde van de provincie Zeeland, opende de werkconferentie. Hij riep op om samen koers te houden bij de enorme opgave om de ecologische kwaliteit van de ZW Delta te verbeteren. Hij gaf aan dat er daarnaast ook goede stappen worden gezet op het gebied van zoetwater en ruimtelijke adaptatie. Bianca de Vlieger, auteur van De Nieuwe Delta, vroeg zich af wie zich verantwoordelijk voelt voor de samenwerking. De stip op de horizon is volgens haar bij velen in de samenwerking niet helder: “Werken we nu aan een open of gesloten Delta?”

Deltacommissaris Wim Kuijken nam, samen met Ben de Reu, het boek in ontvangst. “Grote felicitaties voor dit prachtige document”, aldus Wim Kuijken. Het boek geeft een goed inzicht in vele projecten in de regio en in de samenhang ertussen. Op de vraag over adaptief deltamanagement en de stip op de horizon in het deltaprogramma legde Wim Kuijken uit dat een afgesloten of een open delta geen doel op zich is. “We werken met scenario’s die onzeker zijn en bepalen welke maatregelen binnen uitgezette paden gewenst zijn. We voeren nu uit wat no regret is en houden de toekomst in de gaten. De stip op de horizon is ons land zodanig inrichten dat het de extremen van het klimaat kan opvangen. Daarom werken we aan waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie”. Op de vraag waar hij na zijn recente herbenoeming de focus gaat leggen, gaf hij aan dat we doorgaan met het werk dat nodig is conform de Deltawet. Dit jaar wordt tevens een deltaplan Ruimtelijke Adaptatie opgesteld. Daarnaast werken we aan de versterking van de regionale slagkracht. “Ik maak me hierover geen zorgen maar deze vorm van samenwerking, vanuit gedeeld eigenaarschap, moeten we sterk blijven houden”. Ook versterking van de participatie is voor hem een aandachtspunt. “Als je gaat sleutelen in een gebied, willen mensen kunnen meepraten over de oplossing”.

Na het plenaire deel gingen de deelnemers in workshops met elkaar in gesprek over ecosysteemdiensten, toekomstbestendige uitvoering, samenwerking en slagkracht, adaptief programmeren en betrekken van stakeholders.

Leo Adriaanse, programmamanager ZW Delta, sprak van een dag vol energie: “Fijn dat er zoveel deelnemers waren, van gemeenten tot provincies, ondernemers en milieu- en natuurorganisaties. Er gebeurt heel veel in de ZW Delta en iedereen kan van elkaar leren. Ik hoop dat we de energie van vandaag vasthouden en koers blijven houden want de ZW Delta is dat meer dan waard”.