Deltacommissaris in gesprek met jeugdwaterschap

Het bereiken van jongeren en de rol die social media hierin kan spelen, samenwerkingen tussen het jeugdwaterschap en het Deltaprogramma, het verbinden van jongeren en projecten van waterschappen en het inrichten van het Deltacongres op een manier die de deltacommunity nog meer uitnodigt om met jongeren in gesprek te gaan. Deze onderwerpen kwamen aan bod in het gesprek tussen de deltacommissaris en negen bestuurders van het jeugdwaterschap dat op 21 februari plaats vond in het CAOP in Den Haag. 

Jeugdwaterschappers aan tafel met deltacommissaris Wim Kuijken


Jos van Alphen, adviseur strategie en kennis bij de staf deltacommissaris, gaf voorafgaand aan het gesprek een presentatie aan de jongeren waarin onderwerpen als het wonen in een delta, meerlaagsveiligheid, governance, zoetwatervoorziening, klimaatverandering en de toekomstvisie voor Nederland op het gebied van water werden besproken. 

Jeugdwaterschappers luisteren naar Jos van Alphen, adviseur strategie en kennis bij de staf deltacommissaris.

Na de presentatie kregen de jeugdwaterschapbestuurders de kans om de deltacommissaris alles te vragen en vertellen wat ze we wilden. Hierdoor ontstonden geanimeerde discussies, zoals over hoe het is om als regeringscommissaris te werken en over water als onderwerp in het middelbaar onderwijs. Volgens de jeugdwaterschappers is het belangrijk om aardrijkskunde, en vooral het onderdeel over water, aantrekkelijker te maken voor jongeren zodat uiteindelijk meer jonge mensen zich zullen interesseren in de watersector en een hier hun studie aan wijden.

Ook zijn de jeugdwaterschappers druk bezig met hun verhaal vertellen op verschillende sociale media, en brainstormden ze met de deltacommissaris over hoe ze een zo groot mogelijk publiek kunnen bereiken om Nederland te vertellen waar ze zich mee bezig houden.

De deltacommissaris daagde hen uit om na te denken hoe ze in hun eigen waterschap jongeren en het onderwijs in de regio nog verder kunnen verbinden met de uitvoeringsprojecten voor waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie die daar lopen. Tenslotte sprak de deltacommissaris met de jongeren af dat de rol van het jeugdwaterschap op het Deltacongres prominenter zal worden. Volgend jaar ontmoeten ze elkaar weer.  

Deltacommissaris Wim Kuijken poseert tussen de Jeugdwaterschappers