Deltacommissaris te gast op Segbroek College

Ter ere van het 35 jarig bestaan van de school was de deltacommissaris vandaag te gast op het Segbroek College in Den Haag. Hij gaf hier, op uitnodiging van aardrijkskundeleraar Martin Bakker, een presentatie en collegetour aan 200 leerlingen uit 4- en 5 VWO over leven met water.

De deltacommissaris zoomde in op de onderwerpen waterveiligheid, voldoende zoetwater en wateroverlast. Na elk onderwerp kregen de scholieren de kans hier specifieke vragen over te stellen. Ook kwamen de 5 D’s, namelijk Deltaprogramma, Deltacommissaris, Deltabeslissingen, Deltafonds en Deltawet, aan bod.

Aansluitend op het onderwerp waterveiligheid, informeerde de deltacommissaris de jongeren over instrumentaria als overstroomik.nl en 3Di, waarbij situaties worden geschetst in geval van een overstroming, en wat je in zo’n geval het beste kunt doen. De deltacommissaris hoopt dat zijn presentatie de scholieren heeft uitgedaagd bewust te zijn van wat we gezamenlijk moeten doen om ons land veilig en leefbaar te houden.